Biznes

Zagrożenia występujące w związku z działalnością rolniczą

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego nieprzerwanie wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Dużo jest zależne tutaj od czynników atmosferycznych oraz zmienności stawek w systemie gospodarczym czy postępu technologii. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich rodzaje.

Rodzaje zagrożeń w gospodarstwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie rolnicze. Przesłanką jest to, iż majątki rolne są obciążone dużym ryzykiem i niepewnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od okoliczności z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w działalności rolnej jest zależna w dużym stopniu od środowiska przyrodniczego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się przez wzgląd na typ działalności i przez względu na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Typy ryzyka przez wzgląd na typ działalności

 1. technologiczne – powiązane jest z nieustannym postępem technologicznym, technicznym oraz biologicznym;
 2. związane z przyrodą – mają wpływ na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewy, mrozy, susze a także choroby i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie całkowitej ilości produkcji i ewentualnych strat;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest planowanie, kontrolowanie i organizowanie spraw w gospodarstwie oraz zmiany zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – powodem są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. zmniejszone kwoty pieniędzy wydane na żywność) , spadek cen produktów rolnych oraz działanie innych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka naturalnego, technologicznego oraz tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych przemian ekonomicznych zasad produkcji takich jak przykładowo niestabilność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka przez wzgląd na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i sposobów opłacania operacji gospodarczych przykładami mogą być strata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyka zmiennych w polityce rolnej krju;
 • związane z produkcją – niebezpieczeństwo tyczące się przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierząt;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na rolnika dotyczy chorób i wypadków w czasie wykonywania pracy;
 • cenowe – dotyczy niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka finansowego wraz produkcyjnym.

Jak rozporządzać ryzykiem w majątku rolnym

Duży wpływ na rentowność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. Najpierw należy ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, czy w jego konsekwencji straty będą niewielkie czy też spore.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do prac w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to procedury podejmowane w celu chronienia gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest dobra organizacjaprzykładowo istnieje ryzyko suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zainwestować w specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem warto przenieść ryzyko na rynek poprzez np. kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia niwelować straty w działalności rolniczej.

Co to są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia dla rolników są głównym z fundamentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Mają korzystny wpływ na stabilność a także zrównoważony wzrost. Obniżają ryzyko działania, zachowują płynność finansową a także utrzymują stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze rozdzielamy na obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obowiązkowych przynależą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład gospodarstwa;
 • 50% plonów.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie rolnicze – czy rzeczywiście warto?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, jest przydatne częściej niż się wydaje. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi wykonujących pracę w majątku rolnym.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozpyli oprysk także na sąsiednie pole, niszcząc wzrastające tam rośliny,ubezpieczyciel także zapłaci koszta. Przykłady można podawać bez końca, ale trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,