Techniczne

WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

Sektor transportu i logistyki ciągle się rozrasta. Jest to pokłosie kilkoma bodźcami – wzrostem technologicznym, zmianami w podejściu konsumenckich czy Covid-19. Wynikiem owego rozwoju jest potrzeba na coraz rozleglejszą miejsca magazynowej. Asortyment powinny być składowane w odpowiednich warunkach. Aby usprawnić ich transport w na obszarze hal wykorzystuje się wózki widłowe. Użycie wózków widłowych to jedna z wyników rozrostu całej sektora. Do czego konkretnie stosuje się popularnych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe są pojazdami mechanicznymi napędzanymi motorem. Główną ich cechą jest przewożenie towarów na niewielkich przestrzeniach. Najczęściej przedmioty przewożone są na obszarze magazynu zabudowanego lub na świeżym powietrzu, bądź na terenach budowy. Wózki widłowe służą do transportu towarów o kilkutonowej ciężarze. Asortyment często składowany jest na paletach, co usprawnia ruch. Stać je do sztaplować palet na sporych poziomach. Dają możliwość również gromadzić palety w blokach i przewozić towary wielkogabarytowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do poruszania się wózkiem widłowym, zgodnie z przepisami, konieczne jest posiadanie konkretnych uprawnień. Ponadto każdy pojazdy muszą odpowiednio przystosowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne. Daje możliwość to zapewnić maksimum bezpieczeństwo zarówno użytkownika pojazdu, jak i pracowników przebywających w sąsiedztwie. 

Ilość zastosowań wózków widłowych skutkuje mnogością ich typów. Różnorakie warianty wózków widłowych przystosowane są do konkretnych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być używane. Biorąc pod uwagę cechy transportowe, przedstawić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich wykorzystywany jest w danych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej zazwyczaj wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy zasilania występują w wózkach widłowych?

Ważnym parametrem zgodnie z, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Właściwy typ zasilania determinuje to gdzie użytkowany będzie wózek widłowy. Istnieje różne rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie spalinowym – zasilane benzyną – najbardziej pasują się na terenach robót, w miejscach gdzie warunki bywają skomplikowane, a przenoszony towar jest ciężki, niejednokrotnie wielkogabarytowy. Wyróżnia je się dużą siła i wytrzymałością. Ze względu emitowane spaliny można stosowane tylko na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane elektrycznie – zasilane prądem, posiadają w baterie. Wykorzystywane się przeważnie w zamkniętych obszarach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do ruchu po wąskich przestrzeniach. Ich plusem jest to, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z napędem gazowym – używają z gazu LPG, który stanowi ich napęd. Instalacje gazowe montowane w wózkach widłowych są czystym i dosyć bezpiecznym typem zasilania. Co więcej nie są kosztochłonne. Dają możliwość szybkie przemieszczania się pojazdu i skuteczną realizację powziętych planów. Przydają się niemal w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – czołowy współproducent instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących współtwórców instalacji gazowych i elementów do takowych jest amerykańska firma IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku osiągnęła światowym liderem produkcji systemów paliwowych polegających na gazie. Dostarcza ona komponenty znajdujące swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jej towar jest alternatywę dla spalinowych silników stosowanych na etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju napędu powoduje, że koszty użytkowania pojazdów są niższe. Produkowana energia dzięki właściwym filtrom i cechom gazu jest czystsza. Stanowi to korzyść zarówno dla dostawców, konsumentów, jak również dla środowiska. 

Ekologia jest tu znaczące. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej państw, rządy narzucają normy dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie proekologicznych technologii dostarczanych przez IMPCO ułatwia klientom spełnienie uchwalonym odgórnie regułom dotyczącym emisji spalin.

Produkty IMPCO to szereg rozwiązań – od podstawowych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory produkowane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w lotny, są dużo mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem autoryzowanych dealerów sprzedaje także przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te są odpowiedzialne za doprowadzenie zasilania do silnika. Ponadto producent zapewnia mniejsze komponenty układów napędowych opartych na gazie. Można więc w jego katalogach znaleźć różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dziesięcolecia na rynku podczas, których IMPCO stało się liderem w swoim sektorze sprawiają, że większość dostawców wózków widłowych korzysta właśnie z ich rozwiązań. Części do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe lepszymi i podnoszą ich wartość.