Biznes

Najczęściej zadawane pytania o szkolenia BHP

Bardzo istotnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni wymagane jest organizowanie szkoleń BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak powinny odbywać się tego typu szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Jasne jest, że stopień niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są również organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezpiecznie przystąpić do obowiązków. Kto jeszcze ma obowiązek odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach także powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie kursy i jak długo one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy ten pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni także studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są także szkolenia cykliczne. Ich częstotliwość oraz długość takich kursów zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz na rok takie szkolenie muszą odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas trwania szkolenia wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obejmuje również pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Według przepisów pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Jednakże ma on obowiązek zapewnić pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca powinien taki kurs zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić szkolenie BHP?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest aby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem którego celem jest sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownika obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie posiada wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. Istotne jest, żeby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Czas obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może w tym celu zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co robić jeśli już zdarzy się wypadek? 

Bez wątpienia w takiej sytuacji najpierw należy pomóc poszkodowanemu, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo należy wezwać Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeżeli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba koniecznie zawiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.