Edukacja

Możliwości zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie trudnym i zawiłym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo różnorodne. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć szeroką wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale także za ich prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli trzeba wykonują także modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki pracownik powinien także posiadać wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Musi posiadać także umiejętność planowania, aby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wyspecjalizowanych fachowców, przez co jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Wymagania jakie musi spełnić kandydat, aby móc kształcić się w zawodzie

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie może rozpoczynać osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Niezbędne jest prawidłowe rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie powinien również wyróżniać się odpornością na długotrwały wysiłek, opanowaniem, dokładnością a także umiejętnością podejmowania bezzwłocznych decyzji.  Forma pracy wymaga ponadto wykazanie się zdolnością pracy w grupie, ale i równocześnie niezależnego działania. Warto pamiętać, że jak większość zawodów tego rodzaju także i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma również często styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy z jakimi musi zmierzyć się monter instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się niemałą różnorodnością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Wykwalifikowany pracownik może otworzyć własną działalność gospodarczą, a także znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych jak i niewielkich przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach może być związana z częstymi delegacjami. Tego typu przedsiębiorstwa zazwyczaj oferują usługi w całym kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał umiejętność pracy w zespole, gdyż wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu. Charakter wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wstrząsy. 

Jakie możliwości ma monter instalacji sanitarnych?

Aby dostać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat musi otrzymać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zdaniu egzaminu państwowego. Uczeń wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje wiele możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Nie można zapomnieć, że istnieje również możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania świadectwa czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można pracować jako zwykły pracownik, ale po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to cenny, pożądany zawód niemal gwarantujący zdobycie zatrudnienia. Dobry specjalista z pewnością nie będzie cierpiał na brak zajęcia.