Budownictwo

Instalacja konstrukcji stalowych – jak przebiega?

Konstrukcje ze stali stają się coraz bardziej popularne. Ich pewną zaletą jest stosunkowo niski koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa budowla z pewnością jest również bardzo wytrzymała i w krótkim czasie można ją postawić. Budowle powstałe w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich konstrukcja zależna jest od przeznaczenia, a także od wymagań zamawiającego. Jest to doskonałe wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących rozległych hali magazynowych „na szybko”. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym szczególnie dla przemysłu. Ich uniwersalność pozwala na znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skontaktować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Projekt konstrukcji stalowej

Tak jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy sporządzić odpowiedni projekt. Stworzeniem takiej budowli zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci po zebraniu szczegółowego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Oczywiście taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle planowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje również informacji o tym, czy dana hala ma być np. tylko produkcyjna, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Istotne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja ma być w przyszłości rozbudowywana. Po dostarczeniu projektantom szczegółowych wytycznych, tworzą oni projekt, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się dane na temat fizycznych cech konstrukcji, surowców z jakich będzie wzniesiona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż montażu hali. Zawarte są w nim wszystkie etapy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Oczywiście taki projekt zawiera również wszelkie dane na temat kosztów powstania takiej budowli, a także rysunki wizualizujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przystąić do kolejnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Czy montaż konstrukcji ze stali wymaga pozwoleń?

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, także w przypadku potrzebnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można rozpocząć dopiero po otrzymaniu wymaganych pozwoleń. Oczywiście najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Rozpoczęcie instalacji należy zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które dotyczą głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji stalowych

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji można rozpocząć prace fizyczne. Z pewnością przed instalacją takiej hali potrzebne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca musi zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę nawierzchni. Po starannym przeprowadzeniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Konstrukcje stalowe – montaż elementów nośnych

Stawianie konstrukcji stalowych składa się z kilku ważnych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim kamieniem jest stawianie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Odpowiednie postawienie takiej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przejść do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i dobrze zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o sposobie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, lub podciśnieniową. 

Instalacja ścian w konstrukcjach ze stali

Kolejnym etapem powstawania hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Bez wątpienia zależne jest to od potrzeb i przeznaczenia takiego obiektu. Po zamontowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, a także wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Etap wykończenia konstrukcji stalowej

Bez wątpienia ważnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, można przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół jak np. ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie zakres prac zależny jest od potrzeb inwestora. Powstanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem składającym się z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był dobrze rozplanowany, wtedy będzie szybko przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż postawienie standardowego budynku, a także znacznie mniej kosztowne. Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca planuje rozwój swojej działalności taką halę można bez problemów powiększyć. Bez wątpienia powinno to być uwzględnione w projekcie.