Księgowość

Dodatkowe usługi biura rachunkowego – analiza i doradztwo

Każde biuro rachunkowe ma trochę inną ofertę. Bezsprzecznie istnieją usługi, które zobaczymy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy też przygotowywanie PITów. Czy w każdym biurze rachunkowym otrzymamy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Czy warto zatrudnić biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Jakich porad finansowych możemy oczekiwać od księgowej?

Aktualnie praca jako księgowy w Grodzisku Mazowieckim nie jest tylko rozliczaniem podatków i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę polegają na biurze rachunkowym i zazwyczaj oczekują doradztwa przy zarządzaniu finansami. Księgowy, który zajmuje się robieniem sprawozdań finansowych i posiada wszelkie ważne dane, jest w stanie powiedzieć na co spółka może sobie pozwolić, a na co nie.

Istotny jest jednak przepływ wiadomości. Księgowy musi więc wiedzieć kilka bazowych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet organizacji i wszystkie przygotowywane akcje, jak na przykład zatrudnianie kolejnych pracowników, spodziewane źródła finansowania oraz inne zmiany w spółce.

Podczas kontroli księgowej sprawdzone mogą być wszelkie dokumenty księgowe, ich kompletność i poprawność. W takich momentach tym bardziej istotne jest zaufanie do księgowego, któremu będzie można podać wszelkie szczegóły dotyczące przedsiębiorstwa.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest planowana przez przedsiębiorstwa żeby obliczyć prawdziwe finanse tej firmy. W trakcie analizy finansowej może pojawić się:

  • przygotowawcza analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Prawidłowa analiza finansowa opiera się na modelach oraz analizie przyczynowej. Zalicza się ją do najbardziej miarodajnych metod określania finansów przedsiębiorstwa. Niestety najpopularniejsze i najłatwiej dostępne szacowanie przez wskaźniki niesie ryzyko popełnienia błędu. Odpowiednio przeprowadzona analiza finansowa przedstawi faktyczną kondycję finansową i bezsprzecznie pomoże podczas podejmowania ważnych decyzji, które mają związek z zakresem działań oraz dalszym rozwojem przedsiębiorstwa.

Rodzaje analiz finansowych – czym się różnią?

Analizy finansowe wykonywane są aby dowiedzieć się jaka jest kondycja finansów w spółce i można je zrobić kilkoma sposobami, na przykład poprzez analizę bilansu. Za jej pomocą można zobaczyć strukturę majątkową i kapitałową spółki. Zadaniem takiej analizy jest określenie i uzyskanie danych o płynności finansowej oraz opracowanych dobrych decyzjach inwestycyjnych w organizacji.

Następny rodzaj analiz to analiza wskaźnikowa, czyli metoda niesamowicie często wybierana i łatwo dostępna. W tej analizie księgowy wykorzystuje wskaźniki, które odzwierciedlają relacje będące pomiędzy wybranymi danymi. Wartości te księgowy musi wziąć ze sprawozdań finansowych i niezbędny jest w tym przypadku bilans i rachunek wyników. Zazwyczaj podczas obliczania kondycji firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Istnieje też analiza przyczynowa, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną techniką, ale daje bardzo dobre wyniki. Jej celem jest odkrycie, co miało wpływ na zapoczątkowanie danego zjawiska. Za pomocą analizy przyczynowej możemy ustalić co wpływa na wzrost zysku a co hamuje ten wzrost.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego