Techniczne

Czym są chłodnie i gdzie znajdują zastosowanie

Chłodnictwo to dział techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i utrzymania temp. niższych od ciepłoty otoczenia. Maksymalne zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta powierzchnia otoczona przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej a także paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodnie z wymaganiami odnoszącymi się do przechowywanych wyrobów. 

W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temp. 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temp. ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Komory mroźnicze to wysokiej klasy narzędzia dedykowane do magazynowania wyrobów świeżych, mrożonych w ustalonych warunkach. 

Komora chłodnicza zaopatrzona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie obniżyć i utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu. 

W zależności od warunków technicznych budynku oraz indywidualnych wymagań jesteśmy w stanie wyróżnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa tworzywo, z którego wykonane są komory chłodnicze charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, ognioodpornością a także statecznością chemiczną. Jest on również bezproblemowy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na zachowanie najwyższych wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze stosuje się m.in. w zakładach produkcyjnych, wytwórniach oraz składnicach warzyw, restauracjach a także w placówkach medycznych. 

Mechanizmy te tworzą także nieodzowny kawałek wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków oraz pozostałych preparatów chemicznych. 

Warunki, które muszą być zapewnione w chłodni, są zależne od rodzaju przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też być zależna od spodziewanego czasu przechowywania, a także od tego, czy będzie przwechowywany świeży produkt, który później będzie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. To szereg zastosowań technologicznych, które mają nacelu zdołać zachować ustaloną temperaturę we wnętrzu urządzenia. W komorach należy także zapewnić odpowiedni poziom wilgotności i natężenia przepływu powietrza. 

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy jest sercem każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego mechanizmu typu Monoblok, jak również kompleksowej instalacji typu split składającej się z agregatu, chłodnicy i instalacji łączącej oba urządzania. Agregaty chłodnicze można spotkać wszędzie tam, gdzie obniżona temperatura jest konieczna do przechowywania towarów lub utrzymania ściśle ustalonych założeń. Działanie agregatu chłodniczego zbliżone jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Opiera się ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały proces rozpoczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura oraz równocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od wyrobów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, oraz podwyższa temperaturę. Następnie zostaje przetransportowany do skraplacza, w którym to miejscu zaczyna się proces jego skraplania. W ten oto sposób oddaje on zgromadzoną dotychczas energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest przenoszony do tzw. zaworu dławiącego – zadaniem tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczące obniżenie jego temperatury. W momencie, w którym czynnik chłodniczy powtórnie trafia do parownika cykl chłodzenia rozpoczyna się od nowa. 

Chłodnictwo przemysłowe – zarys historii 

Pierwotne zastosowanie komór chłodniczych sięga okresu zamierzchłego. Do magazynowania żywności używano rozpadliny wydłubane w lodzie lub śniegu. Już wówczas usiłowano w ten sposób przedłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała bardzo długo zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w składach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe oparte na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza możliwości dla wielu branż na całym świecie. Pomimo iż kojarzy się głównie z chłodniami i mroźniami, oferuje o wiele więcej różnorodnych zastosowań, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania produktów oraz realizacji wskazanych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również systemy, które znajdują zastosowanie w obiektach użytkowych i komercyjnych. Coraz to większa wielorakość systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza stale się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, także w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęzwraca się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te odznaczają się dużą efektywnością, równocześnie ograniczając popyt na energię lub korzystają z odnawialnych źródeł energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa stosowane w układach chłodzenia szaf chłodniczych odznaczają się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości zostaną wyeliminowane przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Jaki jest koszt wybudowania komory chłodniczej?

Etap projektowania komory chłodniczej jest podstawą efektywności przyszłej instalacji. Także od tego jak będzie zaprojektowana instalacja do mroźni będzie zależeć jej finalny koszt. W zależności od specyfikacji produktów powinno zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o koszcie budowy komory chłodniczej pozostaje wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który oddziałowuje na koszt jest poziom temperatury jaki ma być zapewniony w pomieszczeniu. Istotne jest tu dopasowanie produktywności agregatu chłodniczego, który pozwoli otrzymać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem wziąć pod uwagę grubość ścian, których funkcja to efektywnie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w głównej mierze w nim składowane. Stopień zaawansowania konstrukcji oraz niezbędna moc, która musi wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które mają wpływ na cenę montażu chłodni.