Jelenia Góra, dn.31.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

PARTNER Sp. z o.o. Partner Poland Sp. z o. o. w restrukturyzacji

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Łukasz Piwowarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

516-064-509

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością, a w szczególności z wystawianiem dokumentów potwierdzających zawarcie umów, dokumentów ofertowych, przetargowych, wystawiania dokumentów handlowych oraz marketinowy

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o zamówieniach publicznych/ ochrona żywotnych interesów ADO/ prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie pozyskania danych w celu podpisania umów na wykonywane usługi i wystawianie dokumentów sprzedaży związanych z podpisanymi umowami.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa związanych z zakresem wykonywanych przez nas usług, biorących udział w przetargu oraz do biura rachunkowego rozliczającego naszą firmę.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok, w wypadku nie podpisania umowy lub niekorzystnego wyniku przetargu dane będą usuwane zaraz po tym fakcie, dane potrzebne do wystawienia umów i dokumentów sprzedaży będą usuwane po okresie przewidzianym dla tego rodzaju dokumentów w przepisach prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy o zamówieniach publicznych, o rachunkowości przedsiębiorstw, warunkiem podpisanej umowy lub pobrane dobrowolnie za zgodą.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.