Certyfikat nadany firmie "Partner" Sp. z o. o. przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.