Oferujemy Państwu szeroką gamę badań nieniszczących NDT (VT, PT, MT, ET, RT, UT)

Do wykrywania niezgodności występujących w złączach spawanych stosuje się różne metody badań. W zależności od odpowiedzialności i klasy konstrukcji dobiera się poszczególne, pojedyncze metody defektoskopii lub ich zespół (kombinację) składający się z kilku, najczęściej dwóch niezależnych metod badań równolegle stosowanych.


Metoda do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w ferromagnetycznych złączach spawanych. Przed rozpoczęciem badania należy przygotować badaną powierzchnię - która powinna być wolna od zgorzeliny, tłuszczu, oleju, odprysków spawalniczych, oraz innych substancji, które mogą wpływać na czułość badań.


Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań wizualnych złącza spawanych.


Prądy wirowe (Foucaulta) są wynikiem indukcji magnetycznej, która powstaje w obwodzie elektrycznym wskutek zmian pola magnetycznego . Powstają w obiektach przewodzących prąd elektryczny, wykonanych z metali ferromagnetycznych (stale konstrukcyjne ferrytyczno-perlityczne) i niemagnetycznych (stale austenistyczne, metale niezależne), metale te mogą być poddane badaniom prądami wirowymi.


Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i stosowanych metod badań nieniszczących stały się badania radiologiczne spoin.


Zasada defektoskopii ultradźwiękowej polega na impulsowym wysyłaniu do badanego materiału za pośrednictwem głowicy aparatu ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wytworzonej w przetworniku piezoelektrycznym.


Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych.


Nasz personel wykonujący badania posiada certyfikaty wg EN ISO 9712:2012 oraz

dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE: oraz posiadaja dyplomy Międzynarodowego Inżyniera Spawanika (IWE/EWE).

 

Partnerzy

 • WEPA
 • LG klimatyzatory
 • AROLL - Markizy, rolety, bramy, żaluzje, okna
 • Toshiba klimatyzatory
 • Siemens
 • Schiessl
 • SANYO
 • Samsung
 • Rockwool
 • RDJ Klima
 • Airwell
 • Alfaco
 • Berliner Luft
 • Ciecholewski wentylacje
 • Comfort System
 • Komfovent
 • Daikin
 • Fujitsu
 • Ekoklimax
 • Enke odkurzacze
 • Mitsubishi
 • Panasonic
 • Juwent
 • ISOVER
 • Instytut spawalnictwa
 • Hydrosolar
 • GREE
 • Haier
 • Harmann
 • Hilti
 • Hisense
 • VTS Clima
 • Venture Industries
 • Ventia
 • VENTON
 • SMAY
 • TUV SUD
 • TROX Technik
 • Sikla
 • Thermo Silesia
 • SIG
 • Uniwersal